فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

فرم سوالات اینترنتی IBD

از طریق فرم زیر می توانید سئوالات خود را در زمینه موضوعات درمانی حوزه ی گوارش ارسال نمایید. لطفا اطلاعات تماس و ایمیل خود را به صورت کامل وارد نمایید تا بتوانیم پاسخ را برای شما ایمیل نماییم.

نام و نام خانوادگی*:

ایمیل*:

شماره تماس:

متن سئوال*:9+2: